Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Dane przedsiębiorcy:
1. Właścicielem jest przedsiębiorstwo: PPH "TM", Tomasz MIelicki, z siedzibą w: 63-460 Nowe
Skalmierzyce Pl. Wolności 3C, filia:60-104 Poznań ul. Głogowska 260 NIP: 618-002-50-67 BNP Paribas Bank Polska S.A. 49 1750 1165 0000 0000 0118 0975 ,które
prowadzi działalność za pośrednictwem Sklepu: www.emili.pl 
2. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy
jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
3. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
4. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających
z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
5. Właściciel PPH "TM", Tomasz Mielicki, zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych
klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na
odległość. Polityka Prywatności znajduje się http://www.emili.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html .
html , udostępniana jest w trakcie składania zamówienia oraz przesyłana każdorazowo w
wiadomości e-mail wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
I. Techniczne warunki korzystania ze Sklepu.
1. W celu korzystania ze Sklepu, Klient powinien posiadać:
• urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne
• dostęp do sieci Internet
• adres poczty email
2. Sklep zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi, pliki te nie
zachowują żadnych danych personalnych, używane są w sposób anonimowy w celu ocenienia
realnego zainteresowania serwisem na stronach sklepu. Pliki Cookies służą do wymiany
informacji pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem, co w znacznym stopniu ułatwia dopasowanie
oferty do oczekiwań i preferencji każdego Użytkownika Sklepu. Klient decyduje o
stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną
możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Klienta, który w każdym
czasie może dokonać zmiany ustawień.
3. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies
może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie.
4. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies,
udostępnionej pod adresem http://www.emili.pl/webpage/polityka-prywatnosci.html stanowiącą
integralna część niniejszego regulaminu.
II. Rejestracja i Logowanie
1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji podając: login, adres e-mail ,
hasło oraz imię i nazwisko, nr telefonu, adres za pomocą formularza. Klient ma możliwość
podania danych do faktury VAT.
2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków
specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na
stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
4. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
• przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą
5. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.
6. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link aktywacyjny do strony
internetowej konta.
7. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
8. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez
uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
III. Realizacja zamówień
1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie
zamówienia o każdej porze, poza przerwami konserwacyjnymi. Klient ma również
możliwość złożyć zamówienie osobiście w siedzibie w godzinach otwarcia.
2. Klientami w przypadku osób fizycznych mogą być tylko osoby posiadające pełną zdolność
do czynności prawnych.
3. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
• wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka
• wybór formy dostawy i płatności
• podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy
• zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
• wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
• zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu
dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie
wysłane będzie e-mailem lub telefonicznie
4. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
5. Potwierdzenie zamówienia przesyłane do Klienta zawiera:
• dane Sklepu w tym dokładny adres korespondencyjny, adres e-mail oraz nr telefonu
• opis produktu ( np. ilość, kolor, wymiary)
• jednostkową i łączną cenę wszystkich produktów
• cenę zamówienia = cena łączna produktów + koszty wykonania umowy m.in płatności i
dostawy
• sposób płatności
• informację o prawie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni
• informacja o prawie do rękojmi
• w załączniku przesyłany jest wzór odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni
IV. Forma płatności
1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w następujących
formach:
• Płatności online poprzez serwis CashBill
• Gotówka (pobranie) przy odbiorze zamówionego towaru, dostarczonego przez kuriera
• Gotówka przy osobistym odbiorze w filii firmy ul: Głogowska 260 60-104 Poznań
2. Koszty związane z dokonaniem płatności podane są na stronie zamówienia/mailu potwierdzającym
zamówienie oraz zostają wliczone w końcową cenę zamówienia. Za skorzystanie
z określonej formy płatności sprzedawca nie może żądać od konsumenta opłaty przewyższającej
koszty poniesione przez sprzedawcę z tego tytułu.
V. Ceny i koszty przesyłki
1. Wszystkie znajdujące się w sklepie internetowym oferty stanowią jedynie zaproszenie dla
Klienta do przedłożenia odpowiedniej oferty kupna.
2. Ceny podane przy produktach na stronie www.emili.pl  Sklepu podawane są w PLN zawierają
podatki i opłaty. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera
kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności
doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem
zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem.
3. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta jest cena produktu podana na stronie
Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta wraz z wszystkimi kosztami związanymi
z realizacją umowy.
4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania
płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem
zapłaty” oraz potwierdzana jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany
przez Klienta.
VI. Dostawa
1. Klient dokonuje wyboru rodzaju dostawy
• kurier DPD(pobranie)
• InPost-Paczkomaty
• InPost-Kurier
• odbiór osobisty
2. Termin dostawy to 30 dni, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.
W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim konsument ma prawo do
wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany, kupujący
może odstąpić od umowy.
3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni
od pracy dostawy nie są realizowane.
4. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru
do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę
dostawy niż dostawy proponowane przez Sprzedawcę.
5. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek
szkody spisać protokół w obecności dostawcy. Spisanie protokołu nie stanowi warunku
do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy.
6. Towary dostarczane są na terenie Polski.
VII. Prawo odstąpienia od umowy
Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci.
1. Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni
od dnia doręczenia mu produktu stosowne oświadczenie w jakiejkolwiek formie lub bez wydania
pisemnego oświadczenia po prostu odsyłając produkt. Do zachowania powyższego
terminu wystarczy wysłać oświadczenie/produkt przed jego upływem na adres : PPH "TM" Tomasz MIelicki,
adres 60-104 Poznań ul. Głogowska 260, telefon 509134255, adres email sklep@emili.pl 
2. Konsument wyraża wolę skorzystania z uprawnienia odstąpienia od umowy również poprzez
odesłanie towaru, postępując zgodnie z procedurami wskazanymi w zd. 1 niniejszego
rozdziału.
3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.
To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien
nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić
na poniższy adres: PPH "TM", 60-104 Poznań ul. Głogowska 260
4. Bezpośrednie koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia,
ponosi Kupujący, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta
o jego prawie odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia Klienta od umowy, Sklep dokona zwrotu ceny produktu w ciągu
14 dni od daty otrzymania oświadczenia Konsumenta. Zwrot nastąpi na wskazany przez
Konsumenta rachunek bankowy. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
6. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił
od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania
terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
7. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajduję się na stronie Sklepu oraz wysyłany
jest w wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego
• zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń które są wyraźnie dostosowane
do indywidualnych potrzeb konsumenta.
VIII. Prawo Konsumenta do rękojmi
1. Produkty oferowane w Sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za
niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie
Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w
chwili jego wydania.
2. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową
powinna być przekazana m.in.
• wysyłanie wiadomość email na adres sklep@emili.pl
• listownie na adres PPH "TM", 60-104 Poznań ul. Głogowska 260
• dzwoniąc pod nr 509134255
3. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia,
powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co
ułatwi procedurę reklamacyjną.
4. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji
wysłanej przez Klienta.
5. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym
w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu
zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny
lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości
dokonanej transakcji.
7. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres
korespondencji.
8. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
9. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany
jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.
IX. Pozostałe
1. Regulamin jest dostępny pod adresem www.emili.pl 
2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania
wydruku dokumentu.
3. Sklep dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych powodów po uprzednim poinformowaniu
Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu
oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Klienta. Zmieniony lub zmodyfikowany
regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych
prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
4. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów korzystających
ze Sklepu przed dniem wejścia w życie zmian.